Zaznacz stronę

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


Firma bez problemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich Sztuczna inteligencja współpracująca z platformą nowej generacji,
wprowadzająca innowację przełomową w handlu międzynarodowym maszynami jezdnymi

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie
nowego rozwiązania w postaci platformy nowej generacji dla przedsiębiorców wprowadzającej
innowacje przełomową w handlu międzynarodowym maszynami jezdnymi.
Dzięki platformie nowej generacji cały proces i wszystkie związane z nim formalności zostaną
wykonane za pomocą jednego kliknięcia, realizując proces zakupowy od drzwi sprzedającego do
drzwi klienta za niespotykaną dotąd cenę. Model biznesowy nowej generacji platformy handlowej
będzie polegał na tym, że klient sprzedający wystawia maszynę na platformie, w tym momencie
maszyna staje się zarezerwowana
Efektami w ramach projektu będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań oraz spełnienie
obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz wskaźników produktów
Wartość projektu: 1 213 764, 00
Dofinansowanie projektu z UE: 690 760, 00 PLN